Sitatlar

İlham və təşviq üçün ən yaxşı 55 qısa İncil sitatları

Çıxış 14:14 İncil ayəsiYazıçı

Müqəddəs Kitab ayələrini və ya ayə sitatlarını əzbərləməyə gəldikdə, öyrənmək üçün ayələrdə çoxlu qısa sitatlar var.Bir çox insan Müqəddəs Kitab adlı dərslərdə ruhlandırıcı İncil ayələrini öyrənir və əzbərləyir. Müqəddəs Kitab məsihçilər tərəfindən gündəlik həyatda və ya gündəlik münasibətlərdə nə demək olduğu barədə bir şey söyləmək üçün tez-tez istifadə olunur.Buna görə insanlar tez-tez İncilin ən yaxşı qısa sitatlarını, ayələrini və ayələrini əzbərləyirlər.

Bəzi insanlar hiss etdikləri və düşündükləri ilə əlaqəli olaraq ayələrdən və ya ayələrdən sitat gətirmək üçün İncildən istifadə etməyi sevirlər. Digərləri istifadə edir İncildən sitatlar iman tapmaq və Allaha və insanların yaxşılığına inam yolunda.

dostlar vs sevgilisi

İLGİLİ: İnam, Mənəviyyat və Şübhə - COVID-19 dövründə hansı yüksələcək?

Sevdiyiniz bir Müqəddəs Kitab ayəsinə sahib olmaq sizə çətin anları yaşada bilər, öz içində daha da güclən və başqalarına şəfqət və mərhəmət göstərin.İncildəki bir çox ayə uzun ola bilər, ancaq edə biləcəyiniz bir çox qısa ayə var ilham və güc tap .

İncildən gələn ayələr və ayələr Tanrının Kəlamı olaraq bilinir.

Budur tədqiq etmək üçün ən yaxşı 50 qısa İncil ayələri, sitatlar və ayələr.Sevgi haqqında qısa İncil ayələri

1. 'Biz sevirik, çünki əvvəlcə bizi sevdi.' - 1 Yəhya 4:19 (NIV)

2. 'Rəbbin möhkəm məhəbbəti tükənməz; mərhəməti heç vaxt bitmir; hər səhər yenidirlər; sədaqətiniz böyükdür. ' - Mərsiyələr 3: 22-233. 'Böyük sevginin bundan başqası yoxdur: canını dostları üçün qurban vermək.' - Yəhya 15:13

4. 'Çünki Allahın əmrlərini yerinə yetirməyimizi sevməkdir. Onun əmrləri ağır deyil. ' - 1 Yəhya 5: 3

5. 'Sevgidə qorxu yoxdur. Ancaq mükəmməl sevgi qorxunu qovur, çünki qorxu cəza ilə bağlıdır. Qorxan sevgidə kamil olmur. ' - Yəhya 4:186. 'Ayıq olun, imanda möhkəm durun, kişilər kimi davranın, möhkəm olun. Qoy etdiyin hər iş eşqlə edilsin. ' - 1 Korinflilərə 16: 13-14

7. 'Rəbbə şükür edin, çünki O yaxşıdır; məhəbbəti əbədidir!' - Məzmur 107: 1

8. 'Və bilirik ki, hər şeydə Allah onu sevənlərin, məqsədinə görə çağırılanların xeyrinə işləyir.' - Romalılara 8:28

jill zarin tanışlıq

9. 'Nifrət fitnəni qızışdırır, amma sevgi bütün günahları örtür.' - Süleymanın məsəlləri 10:12

10. 'Qəzəblənməyi dayandırın və intiqam almağa çalışmayın. Mən Rəbbəm və sənə əmr edirəm ki, başqalarını özün kimi sev. ” (CEV) - Levililər 19:18

11. 'Çünki Allahın bizə verdiyi Ruh bizi qorxaq etməz, əksinə güc, sevgi və intizam verir.' - 2 Timoteyə 1: 7

12. 'Allaha yaxınlaşın; O da sizə yaxınlaşacaq.' - Yaqub 4: 8

13. 'Etdiyi hər şeydə böyük müvəffəqiyyət əldə etdi, çünki Rəbb onunla idi.' - 1 Şamuel 18:14

14. 'İsa ağladı.' - Yəhya 11:35

İLGİLİ: Öhdəlik və ilham verən Müqəddəs Kitab haqqında 41 İncil ayələri

İnam haqqında qısa İncil ayələri

15. 'Çünki gözlə deyil, imanla yaşayırıq.' - 2 Korinflilərə 5: 7

16. 'Əgər günahlarımızı etiraf etsək, O sadiq və ədalətlidir və günahlarımızı bağışlayacaq və bizi bütün haqsızlıqlardan təmizləyəcəkdir.' - Yəhya 1: 9

17. 'Çünki hamınız Məsih İsaya iman sayəsində Allahın oğullarısınız.' - Qalatiyalılara 3:26

18. 'Ümidimizin etirafını tərəddüd etmədən tutaq, çünki söz verən O sadiqdir.' - İbranilərə 10:23

19. 'İndi iman umulan şeylərin mahiyyəti, görünməyən şeylərin dəlili.' - İbranilərə 11: 1

boğazın qaşınması mənası

20. 'İnamımız dağları hərəkətə gətirə bilər.' - Matta 17:20

21. 'Həmişə sevinin.' - 1 Saloniklilərə 5:16

22. 'Məsihdə olan Allah sizi bağışladığı kimi bir-birinizə qarşı mərhəmətli, ürəkli olun, bir-birinizi bağışlayın.' - Efeslilərə 4:32

23. 'Rəbb sənə xeyir versin və səni qorusun.' - Saylar 6:24

24. 'Heç bir şey üçün narahat olma, ancaq hər şeydə, dua və xahişlə, şükranlıqla, istəklərini Allaha təqdim et.' - Filippililərə 4: 6

25. 'Lakin İsa onlara baxaraq dedi:' İnsanla bu mümkün deyil, amma Tanrının yanında hər şey mümkündür '' (Matta 19:26).

26. 'Ancaq əvvəlcə onun səltənətini və ədalətini axtarın; bütün bunlar sizə də veriləcəkdir.' - Matta 6:33

27. 'Əvvəlcə söz var idi və söz Tanrının yanında idi və söz Tanrı idi' (Yəhya 1: 1)

28. 'Çünki Allahınız Rəbb tanrıların Allahı və ağaların Rəbbi'dir. - Qanunun təkrarı 10:17