Özünü

'Sənə pərəstiş edirəm' və oğlunun deməsi lazım olan 15 şey

sevimli cütlükSonra oxuyun